Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ 2019-2020

1. ročník

Doporučujeme: Arnold Lobel: Myška a pohádková polívka

Krátký příběh o chytré myšce ze souboru knih Prvního čtení. Děti pracují s příběhem tvořivě na základě čtenářské lekce. Používají metodu čtení s předvídáním, strom vlastností, tvoří komiks. Na závěr si mohou svoji myšku také vyrobit.

Délka besedy 60 min. Cena 30 Kč na třídu.

Jennifer Berne: Kamil neumí lítat

Pohádkový příběh o vrabci, který si místo létání zamiloval knížky a čtení. Pohádka vhodná pro začínající čtenáře směřuje děti k etickému a socilnímu cítění, učí je vzájemné toleranci, nesobeckosti a úctě. Literární pořad doplňuje výtvarný výrobek k danému tématu.

Délka besedy 60 min. Cena 30 Kč na třídu.

Pavel Čech: O klíči

Bohatě ilustrovaná kniha malíře a ilustrátora Pavla Čecha se prostřednictvím obrázků snaží podnítit rozvoj dětské fantazie. Vybízí k rozhovorům, vstupování do děje a vymýšlení vlastních podnětů, kam by mohl příběh směřovat. Součástí besedy je drobný výtvarný výrobek na dané téma.

Délka besedy 60 min. Cena 30 Kč na třídu.

2. ročník

Doporučujeme: Klára Smolíková: Knihožrouti

Co znamená knihy hltat či nemoci se od knihy odlepit? A proč bychom si na některých knihách vylámali zuby? Co znamená do knihy se zanořit či pořádně se do ní zakousnout? Pohádka o skřítcích, žijících v knihovně, je doplněna pracovními listy k danému tématu.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Zdeněk Svěrák – pohádky a filmové písničky

Literární pořad věnovaný Zdeňku Svěrákovi se zaměřuje na knihu Radovanovy radovánky a na jeho písňovou tvorbu. Součástí besedy jsou pracovní listy a výsledné prezentace formátu A3 doplněné kvízy a obrázky.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Básničky a pohádky Jiřího Žáčka

Veselé básničky, jazykolamy, hádanky, pohádky hrůzostrašné i čarodějné i s jednou "pohádkou naruby" - to vše zahrnuje oblíbený autor pro děti - Jiří Žáček. Beseda je doplněna pracovními listy, kde děti pracují s obrázky, kvízy a doplňovačkami. Výstupem jsou prezentace (formátu A3), jež dětem zůstávají.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek

Průřez nejznámnější pohádkovou knížkou Františka Hrubína se zaměřuje na nejznámnější básničky a pohádky tohoto autora, zdůrazňuje typické spojení s ilustracemi Jiřího Trnky, komiks Květuška, audio poslech úryvku Pohádky z tisíce a jedné noci.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

3. ročník

Doporučujeme: Bajky - hrajeme si se zvířaty

Povídání a hry o zvířátkách, zvířecí přirovnání a hádanky, samostaná práce s bajkou ve skupinách. Rozbory textu, křížovky a puzzle k tématu.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Listonoš vítr - poezie v povětří

Literární pořad se zabývá jednotlivými formami poezie (volný verš, vázaný verš, hádanky ad.), které se děti naučí nejprve rozlišovat a dále si některé formy mohou i samy vyzkoušet vytvořit. Pořad přibližuje dětem poezii Radka Malého, Jiřího Žáčka či Ivana Blatného hravou a zábavnou formou.

Délka besedy 60 min. Bez poplatku.

Novinka: Torben Kuhlmann: Lindbergh – dobrodružství létajícího myšáka

Čtenářská lekce využívá metod kritického myšlení (modelování situace, pětilístek, Venův diagram) a usiluje o tzv. čtení s porozuměním. Děti pracují ve skupinách i samostatně, hledají odpovědi na otázky a své poznatky si průběžně zazamenávají do pracovních listů.

Délka besedy 60 min. Cena 50 Kč na třídu.

Ilustrátoři dětských knih

Výtvatně - literární workshop provádí účastníky světem dětské ilustrace. Děti budou pracovat ve skupinách a při plnění konkrétních úkolů se seznámí s tvorbou předních českých ilustrátorů ( Z. Smetana, Z. Miler, A. Born. J. Trnka, P. Čech). Výstupem bude pět závěrečných prezentací formátu A2, které děti v závěru pořadu představí ostatním a které si odnášejí do školy

Délka besedy 90 min. Cena 130 Kč na třídu.

4. ročník

Práce s on-line katalogem Koha

Vyhledávání v elektronickém katalogu Koha, orientace v knihovně. Rozlišení naučné literatury a beletrie. Děti jsou rozděleny do malých skupinek a učí se vyhledat konkrétní tituly.

Délka besedy 60 min. Bez poplatku.

Ilustrátorky dětských knih 

Literárně-výtvarná dílna mapuje tvorbu pěti českých současných ilustrátorek: Markéty Vydrové, Vlasty Baránkové, Lucie Dvořákové, Evy Chupíkové a Heleny Zmatlíkové. Děti, rozdělené do pěti skupin, pracují s obrázky, kvízy, skrývačkami a doplňovačkami a seznamují se s nejvýznamnějšími motivy a typickou barevností jednotlivých autorek. Výstupem je pět velkých projektových prací formátu A1 – jež dětem zůstávají a mohou si je odnést do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Doporučujeme: Karel IV.

Literární pořad o životě Karla IV. má formu workshopu. Poznatky o našem nejvýznamnějším vládci děti získávají především na základě vlastní samostatné práce, jejímž výsledkem jsou velké projektové prezentace formátu A1. Pořad je postaven na vizualizaci získaných poznatků, na práci se skrývačkami, doplňovačkami, jazykovými hříčkami a obrázky. Děti pracují v pěti skupinách, V závěru pořadu svou práci představují ostatním. Výsledné práce dětem zůstávají a odnáší si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Astrid Lindgrenová: Ronja, dcera Loupežníka

Život slavné švédské spisovatelky, celkový průřez jejím dílem, podrobnější rozbor knihy: Ronja, dcera loupežníka. Metoda předvídání, Literární dílna zaměřená na rozbor hlavní postavy.

Délka besedy 60 min. Bez poplatku.

5. ročník

Karel IV.

Literární pořad o životě Karla IV. má formu workshopu. Poznatky o našem nejvýznamnějším vládci děti získávají především na základě vlastní samostatné práce, jejímž výsledkem jsou velké projektové prezentace formátu A1. Pořad je je postaven na vizualizaci získaných poznatků, na práci se skrývačkami, doplňovačkami, jazykovými hříčkami a obrázky. Děti pracují v pěti skupinách, V závěru pořadu svou práci představují ostatním. Výsledné práce dětem zůstávají a odnáší si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Tajemné příběhy Pavla Čecha

Literární pořad seznamující děti s dílem brněnského malíře a ilustrátora, nositele ceny Magnesia Litera za dětskou knihu Pavla Čecha. Motivy tajemství, dobrodružství, moře, dálek ... děti zpracovávají formou kvízů, křížovek, luštitelských hlavolamů... Pracovní listy a prezentace A1 dětem zůstávají a odnáší si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Doporučujeme: Umělecké slohy (1): románský a gotický sloh

Literární pořad zaměřený k výkladu dvou nejstarších uměleckých slohů. Časové zařazení, celková charakteristika, práce s obrázky, Poznávání nejzákladnějších prvků architektury. Nejznámější románské a gotické památky v Čechách. Pracovní listy, práce ve skupinách. Výsledné projektové prezentace dětem zůstávají a odnáší si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Novinka: Umělecké slohy (2): renesance a baroko

Literární pořad zaměřený k výkladu pokračujích uměleckých slohů – renesance a baroka. Časové zařazení, celková charakteristika, práce s obrázky, poznávání nejzákladních prvků v architektuře i malířství. Výsledné projektové prezentace dětem zůstávají a odnáší si je do školy. Pracovní listy, práce ve skupinách.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé zavřeno
Dětské oddělení zavřeno
Videa na Youtube