Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ 2022/2023

1. ročník

Doporučujeme: Arnold Lobel: Myška a pohádková polívka

Krátký příběh o chytré myšce ze souboru knih Prvního čtení. Děti pracují s příběhem tvořivě na základě čtenářské lekce. Používají metodu čtení s předvídáním, strom vlastností, tvoří komiks. Na závěr si mohou svoji myšku také vyrobit.

Délka besedy 60 min. Cena 50 Kč na třídu.

Jennifer Berne: Kamil neumí lítat

Pohádkový příběh o vrabci, který si místo létání zamiloval knížky a čtení. Pohádka vhodná pro začínající čtenáře směřuje děti k etickému a socilnímu cítění, učí je vzájemné toleranci, nesobeckosti a úctě. Literární pořad doplňuje výtvarný výrobek k danému tématu.

Délka besedy 60 min. Cena 50 Kč na třídu.

Pavel Čech: O klíči

Bohatě ilustrovaná kniha malíře a ilustrátora Pavla Čecha se prostřednictvím obrázků snaží podnítit rozvoj dětské fantazie. Vybízí k rozhovorům, vstupování do děje a vymýšlení vlastních podnětů, kam by mohl příběh směřovat. Součástí besedy je drobný výtvarný výrobek na dané téma.

Délka besedy 50 min. Cena 50 Kč na třídu.

Zdeněk K. Slabý: Dívka z Černé věže

Pohádkový příběh o tajemné dívce z Černé věže pracuje s metodami kritického myšlení (předvídání, pětilístek). Beseda je provedena formou dramatizace. Děti si odnášejí drobný výrobek.

Délka besedy 60 min. Cena 50 Kč na třídu.

Petr Horáček: Nový domov pro myšku

Pohádkový příběh z pera anglického ilustrátora českého původu Petra Horáčka vypráví jednoduchý příběh o myšce hledající si svůj nový pelíšek. Děti používají metodu předvídání, strom vlastností a tvoří komiks. Na závěr si mohou svoji myšku také vyrobit.

Délka besedy 60 min. Cena 50 Kč na třídu.

2. ročník

Anežka Františka Holasová: Pohádka o Ipsíkovi

Příběh o vzdělaném lýkožroutovi, který číst a psát naučí celou kolonii. Čtení s prozuměním, chronologie příběhu, postavy, prostředí, události, pracovní listy k danému tématu.

Délka besedy 60 min. Cena 50 Kč na třídu.

Klára Smolíková: Knihožrouti

Co znamená do knihy se zanořit či pořádně se do ní zakousnout? A kdo jsou knihožrouti a jak mohou pomoci Alešovi a Zorce s hledáním školní knihovny? Povídání o knihách spojené s pohádkou je doplněno pracovními listy k danému tématu.

Délka besedy 90 min. Cena 100 Kč na třídu.

Ester Stará: Šedík a Bubi

Práce s knihou Šedík a Bubi je postavena především na rozvoji slovní zásoby, používá metody kritického myšlení - předvídání, popcorn, chronologie příběhu, práce s komiksem.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Ivona Březinová: Popletené pohádky

Co se stane, když tatínek pomotá známé pohádky dohromady? Vznikne spousta nenádálých setkání a legrace. Jak dobře znají děti klasické pohádky a dokáží tatínkovy chyby opravit? Pracovní listy.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Ivona Březinová: Lucka Luciperka

Lekce nás provádí knihou o malé rošťačce Lucce, děti pracují s metodami kritického myšlení – metoda předvídání, Vennův diagram, názorová škála, T graf, diskusní pavučina, kniha o knize,

Délka besedy 90 min. Cena 100 Kč na třídu.

Básničky a pohádky Jiřího Žáčka

Veselé básničky, jazykolamy, hádanky, pohádky hrůzostrašné i čarodějné - to vše zahrnuje oblíbený autor pro děti Jiří Žáček. Beseda je doplněna pracovními listy, kde děti pracují s obrázky, kvízy a doplňovačkami. Výstupem jsou prezentace (formátu A3), jež dětem zůstávají.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek

Nejznámnější básničky a pohádky Františka Hrubína, práce s komiksem, ilustrace Jiřího Trnky, poslech, výsledné skupinové prezentace A3 si děti odnášejí do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

3. ročník

Novinka: Julian Gough: Brumla a Remcík

Čtenářská lekce vychází z naratologie a zaměřuje na tři pilíře příběhu - postavy, prostředí a jednotlivé události. Děti pracují ve skupinách i samostatně, své poznatky si zapisují do tzv. knihy o knize.

Délka besedy 90 min. Cena 100 Kč na třídu.

Novinka: Torben Kuhlmann: Lindbergh – dobrodružství létajícího myšáka

Čtenářská lekce využívá metod kritického myšlení (modelování situace, pětilístek, Vennův diagram) a usiluje o tzv. čtení s porozuměním. Děti pracují ve skupinách i samostatně, hledají odpovědi na otázky a své poznatky si průběžně zazamenávají do pracovních listů.

Délka besedy 90 min. Cena 100 Kč na třídu.

Novinka: Ester Stará: Největší přání

Literární pořad vycházející z příběhu Ester Staré je připraven formou čtenářské dílny. Děti pracují se čtenářskými strategiemi vycházejícími z metod kritického myšlení (předvídání, pětilístek, Vennův diagram…), vytvářejí si vlastní knihu o knize, do které si své postřehy během besedy zapisují.

Délka besedy 90 min. Cena 100 Kč na třídu.

Novinka: Jana Šrámková: Bratři v poli

Příběh Jany Šrámkové vypráví o dvou nerozlučných přátelích a je zaměřen na rozbor hlavních postav, jejich vlastností a hledání souvislostí s vlastním životem. Použité metody kritického myšlení: tvůrčí psaní, pětilístek, Vennův diagram.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Bajky - hrajeme si se zvířaty

Povídání a hry o zvířátkách, zvířecí přirovnání a hádanky, samostatná práce s bajkou ve skupinách. Rozbory textu, křížovky a puzzle k tématu.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Listonoš vítr - poezie v povětří

Literární pořad se zabývá jednotlivými formami poezie (volný verš, vázaný verš, hádanky ad.), které se děti naučí nejprve rozlišovat, a dále si některé formy mohou i samy vyzkoušet vytvořit. Pořad přibližuje dětem poezii Radka Malého, Jiřího Žáčka či Ivana Blatného.

Délka besedy 60 min. Bez poplatku.

Ilustrátoři dětských knih

Literárně – výtvarná dílna provádí účastníky světem dětské ilustrace. Děti budou pracovat ve skupinách a při plnění konkrétních úkolů se seznámí s tvorbou předních českých ilustrátorů (Z. Smetana, Z. Miler, A. Born, J. Trnka, P. Čech). Výstupem bude pět závěrečných prezentací formátu A2, které děti v závěru pořadu představí ostatním a které si odnášejí do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

4. ročník

Práce s on-line katalogem knihovny

Vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny, orientace v knihovně. Rozlišení naučné literatury a beletrie, značení knih podle věkových kategorií, typu média. Vyhledávání konkrétních titulů podle tématu či názvu.

Délka besedy 60 min. Bez poplatku.

Novinka: Státní symboly České republiky

Seznámení s českými státními symboly, jejich významem, užitím a historií. Pracovní listy pro jednotlivé skupiny, výstupem jsou čtvrtky formátu A3, kde děti zpracovávají téma daného symbolu a výtvarně ho dotvářejí. Čtvrtky dětem zůstavají a odnášejí si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 50 Kč na třídu.

Novinka: Písmo v proměnách staletí

Seznámení s egyptskými hieroglyfy, klínovým písmem i středověkými iluminacemi. Samostatnou práci střídá práce skupinová, pracovní listy.

Délka besedy 60 min. Cena 50 Kč na třídu.

Karel IV.

Literární pořad o životě Karla IV. má formu workshopu. Poznatky o našem nejvýznamnějším vládci děti získávají na základě krátké videoprezentace, a dále následné samostatné práce. Pořad je postaven na vizualizaci získaných poznatků, na práci se skrývačkami, jazykovými hříčkami a obrázky. Děti pracují v pěti skupinách. V závěru pořadu svou práci představují ostatním. Výsledné práce formátu A1 dětem zůstávají a odnášejí si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Ilustrátorky dětských knih 

Literárně-výtvarná dílna mapuje tvorbu pěti českých ilustrátorek: M. Vydrové, I. Komárkové, L. Dvořákové, E. Chupíkové a H. Zmatlíkové. Děti pracují s obrázky, kvízy a skrývačkami a seznamují se s nejvýznamnějšími motivy a typickou barevností jednotlivých ilustrací. Výstupem je pět velkých projektových prací formátu A1 – jež dětem zůstávají a mohou si je odnést do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Astrid Lindgrenová: Ronja, dcera Loupežníka

Život slavné švédské spisovatelky, celkový průřez jejím dílem, podrobnější rozbor knihy: Ronja, dcera loupežníka. Metoda předvídání, pětilístek, čtenářská dílna zaměřená na rozbor hlavní postavy.

Délka besedy 60 min. Bez poplatku.

5. ročník

Karel IV.

Literární pořad o životě Karla IV. má formu workshopu. Poznatky děti získávají především na základě vlastní samostatné práce, jejímž výsledkem jsou velké projektové prezentace formátu A1. Pořad je postaven na vizualizaci získaných poznatků, na práci se skrývačkami, doplňovačkami, jazykovými hříčkami a obrázky. Děti pracují v pěti skupinách, v závěru pořadu svou práci představují ostatním. Výsledné práce dětem zůstávají a odnáší si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Doporučujeme: Umělecké slohy (1): románský a gotický sloh

Literární pořad zaměřený k výkladu dvou nejstarších uměleckých slohů. Časové zařazení, celková charakteristika, práce s obrázky, poznávání nejzákladnějších prvků architektury. Nejznámější románské a gotické památky v Čechách. Pracovní listy, práce ve skupinách. Výsledné projektové prezentace formátu A1 dětem zůstávají a odnášejí si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Doporučujeme: Umělecké slohy (2): renesance a baroko

Literární pořad zaměřený k výkladu dalších dvou pokračujích uměleckých slohů – renesance a baroka. Časové zařazení, celková charakteristika, práce s obrázky, poznávání základních prvků v architektuře i malířství. Seznámení s nejvýznamnějšími památkami českými i světovými. Pracovní listy, práce ve skupinách. Výsledné projektové prezentace formátu A1 dětem zůstávají a odnášejí si je do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Tajemné příběhy Pavla Čecha

Literární pořad seznamující děti s dílem brněnského malíře, ilustrátora a spisovatele, nositele ceny Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež (Velké dobdružství Pepíka Střechy). Motivy tajemství, moře, dálek, klukovského dobrodružství děti zpracovávají formou kvízů, křížovek, luštitelských hlavolamů. Prac. listy a prezentace A1 si děti odnášejí do školy.

Délka besedy 90 min. Cena 150 Kč na třídu.

Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé zavřeno
Dětské oddělení zavřeno
Videa na Youtube