Přihláška čtenáře staršího 15 let

Osobní údaje

Kontaktní údaje

Vámi vyplněné osobní údaje slouží k tomu, abychom mohli vyřídit váš požadavek.
Údaje uchováme po dobu maximálně 3 měsíců pro případ reklamací, tedy na základě našeho oprávněného zájmu.

Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé 9 – 12, 13 –18
Dětské oddělení 13 –18