Nabídka besedy pro 2. stupeň ZŠ 2019-2020

6. ročník

Doporučujeme: Staré řecké báje a pověsti 

Stvoření světa a člověka v řecké mytologii. Pojem mýtus a mytologie. Řečtí bohové, jejich typická zobrazení a atributy. E. Petiška – autor českého překladu starověkých bájí. Práce ve skupinách s konkrétními příběhy. Pracovní listy, práce s obrázky, doplňovačky a spojovačky, komiks.

Cena 50 Kč na třídu.

Otfried Preussler: Čarodějův učeň 

Nejslavnější kniha libereckého rodáka Otfrieda Preusslera je plná temné magie a kouzel. Vypráví příběh o odvěkém souboji dobra a zla, o tom, jak je nebezpečné zahrávat si se zlou mocí a jak obtížné může být se z jejího vlivu vymanit. Beseda je vytvořena formou literární lekce.

Johana Spyriová: Heidi, děvčátko z hor

Nejslavnější kniha švýcarské spisovatelky Johany Spyriové. Příběh děvčátka, které dokázalo svou upřímností a čistotou udělat svět lepším. Základní motivy: stesk po domově, láska k přírodě, čistota a opravdovost lidských citů, přátelství, statečnost, empatie. Beseda je vytvořena formou literární lekce.

Božena Němcová

Lekce je zaměřena na zobrazení životního osudu a povahových charakteristik Boženy Němcové. Nelehký osud nejvýznamnější spisovatelky 19. stol. byl poznamenán chudobou, těžkou nemocí, smrtí dítěte i domácím násilím, Přesto vyústil v ohromnou touhu psát a tvořit.

7. ročník

Karel Jaromír Erben: Vřeteno osudu

Literární pořad podrobně seznamuje děti s životem K. J. Erbena. poukazuje na souvislost s jeho charakterem a osobním směřováním a leitmotivy skrytými v básnické sbírce Kytice. V druhé části besedy se zaměřujeme na rozbor vybraných balad (Svatební košile, Vodník).

Karel Havlíček Borovský. Z Čech až do Brixenu

Literární pořad seznamuje děti s osudem novináře a básníka Karla Havlíčka Borovského a s jeho nejvýznamnějšími básnickými skladbami. Beseda je v druhé části doplněna o samostatnou práci dětí s pracovními listy, Děti pracují ve skupinách a upevňují si poznatky prací s kvízy a obrázky. Výsledné práce dětem zůstávají a odnáší si je do školy.

Cena 130 Kč na třídu.

Hans Christian Andersen

Život nejslavnějšího dánského spisivatele nebyl od začátku snadný a jeho cesta ke slávě vedla skrze nesmírnou odvahu, usilovnou práci a vytrvalost. Beseda se zaměřuje na propojení Andersenova života, charakteristiku jeho povahy a významných motivů, které nalézáme v jeho pohádkách.

Novinka: Umělecké slohy (2): renesance a baroko

Literární pořad zaměřený k výkladu pokračujích uměleckých slohů – renesance a baroka je vytvořen jako literárně výtvarný workshop. Časové zařazení, celková charakteristika, práce s obrázky, poznávání nejzákladnějších prvků v architektuře i malířství. Pracovní listy, práce ve skupinách.

Cena 150 Kč na třídu.

Doporučujeme: Šikana v dětském příběhu

Literární pořad pracuje s knihou Ivony Březinové Útěk Kryšpínna N. a ukazuje na úskalí a nebezpečí šikany ve škole. Evokace, předvídání, práce literárními ukázkami, rozhovor.

8. ročník

Doporučujeme: Jak vyzrát na komiks

Co je komiks, kdo ho tvoří, jaké jsou nejznámnější komiksové žánry? Nahlížení do způsobů tvorby, orientace v současném komiksu. Piktogramy, fázování děje, citoslovce, vyjádření emocí, komiks s bublinami i bez bublin. Nejznámější současné komiksy a jejich hrdinové.

Cena 50 Kč na třídu.

Doporučujeme: Literární žánry

Orientace v základních literárních žánrech. Jak podle stylu poznat detektivku, historický román či dystopii? Pracovní listy, Aktivní práce s konkrétními tituly. Součástí lekce je malá dílna tvůrčího psaní.

Cena 50 Kč na třídu.

Smutná krása vzpomínkových próz Oty Pavla

Život jednoho z nejoblíbenějších spisovatelů 20. století byl poznamenán maniodepresivní psychózou. Křehkost jeho vzpomínkových próz tak plně odráží křehkost jeho jemné psychiky. Zachycení Pavlova složitého osudu, životních zvratů, setkání i ztrát spojených s ukázkami z díla a jeho korespondence.

Poutník mnoha nocí: Karel Hynek Mácha

Život nejvýznamnějšího básníka českého romantismu byl plný silných okamžiků. Literární beseda ukazuje na vybraných ukázkách (Pouť krkonošská, Márinka, Máj) do jaké míry se prvky romantismu zrcadlily v jeho osobnosti i tvorbě. V druhé části besedy rozbor básnické skladby Máj.

9. ročník

J. R. R Tolkien: Magický svět Pána prstenů 

Stvoření magického světa, na němž vyrostla literatura fantasy, má základ v lásce profesora Tolkiena ke starým jazykům a dávno zapomenutým příběhům; neobyčejný, bohatě sklenutý příběh o Temném pánovi, černých jezdcích a Prstenu zla.

Marcel Pagnol: Jak voní tymián

Vzpomínky Marcela Pagnola na dětství prožité v prosluněné krajině Provence jsou prosyceny vůněmi tymiánu a levandule, Neopakovatelný Pagnolův styl okouzluje svou lehkostí, humorem i křehce dojemnými vzpomínkami. Představení knihy formou lekce.

Karel Čapek: Průřez životem a dílem

Mladší bratr Josefa Čapka stižený Bechtěrevovou chorobou, autor neobyčejně rozsáhlého a významného díla, prožil život zasvěcený práci a hledání smyslu lidské existence v drobných věcech obyčejného života. Beseda formou literární lekce.
Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé zavřeno
Dětské oddělení zavřeno
Videa na Youtube