Nabídka besedy pro 2. stupeň ZŠ 2022/2023

Poznámka k realizaci besed: Časová dotace jednotlivých programů je 70 minut. Cena besedy se odvíjí od množství tištěného materiálu a pohybuje se v rozmezí 100-150 Kč za celou třídu. Besedy bez pracovních listů jsou bez poplatku.

6. ročník

Jak na poezii?

Poezie Shela Silversteina je psána z pohledu dítěte, je lehce pochopitelná a vtipná, Lekce je zaměřena na tvůrčí činnost dětí v malých skupinkách - jazyková hra, cizí slova a jejich význam, hledání návaznosti veršů, hra s rýmy. Pracovní listy.

Tělesný handicap v příběhu: Neobyčejný kluk

Jak se žije Augiemu, který díky silné deformaci obličeje nechtěně přitahuje pozornost okolí? Jak zvládne přechod z domácího vzdělávání do běžné školy a jak se ubrání šikaně? Pohled na skutečnost z mnoha úhlů pohledu. Charakteristika postavy. Pracovní listy.

Tan Šaun: Pravidla léta (grafický román)

Surrealistické a snové pojetí ilustrací v díle Tana Šauna nabízí mnohost různých výkladů. Beseda je postavena na hledání základních motivů i hlubších vrstev díla na základě propojení literární a výtvarné složky. Etická výchova. Rozvoj emoční a sociální inteligence, pojmenovávání skrytých souvislostí. Pracovní listy.

Staré řecké báje a pověsti 

Stvoření světa a člověka v řecké mytologii. Pojem mýtus a mytologie. Řečtí bohové, jejich typická zobrazení a atributy. E. Petiška – autor českého překladu starověkých bájí. Práce ve skupinách s konkrétními příběhy. Pracovní listy, práce s obrázky, doplňovačky a spojovačky, komiks.

Otfried Preussler: Čarodějův učeň 

Nejslavnější kniha libereckého rodáka Otfrieda Preusslera je plná temné magie a kouzel. Vypráví příběh o odvěkém souboji dobra a zla, o tom, jak je nebezpečné zahrávat si se zlou mocí a jak obtížné může být se z jejího vlivu vymanit. Beseda je vytvořena formou literární lekce. Pracovní listy.

7. ročník

Šikana v dětském příběhu

Literární pořad pracuje s knihou Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. a ukazuje na úskalí a nebezpečí šikany ve škole. Evokace, předvídání, práce literárními ukázkami, vysvětlení pojmů agresor, oběť šikany, typy šikany, možnosti řešení. V práci s ukázkami použity metody kritického myšlení. Pracovní listy.

Hrdina všedního dne

Charakteristika hrdiny a hrdinství v oceněném dystopickém románu Lois Lowryové Dárce. Kdo je ve skutečnosti hrdina a jak moc se liší od filmových superhrdinů? Metoda kritického myšlení, metoda rybí kosti, práce s ukázkami, motivický rozbor základních témat, předvídání, charakteristika postavy. Pracovní listy.

Poetické hříčky

Práce s netradičními básnickými formami (villonská balada, rondel, rispet, kaligram), jazyková hra, tvořivá práce s textem. Propojení výtvarné a literární složky básně, tvůrčí psaní. Práce s knihami Vynalézárium (Robin Král) a Slovosledě (Petr Nikl). Pracovní listy.

Karel Havlíček Borovský: Básně

Osud novináře a básníka Karla Havlíčka Borovského a jeho nejvýznamnější básnické skladby (Král Lávra, Tyrolské elegie, epigramy). Pracovní listy.

Karel Jaromír Erben: Kytice

Podrobný jazykový rozbor balad Svatební košile a Vodník. Motiv viny a trestu, hledání analogií v dalších básních. Kytice v komiksu.

8. ročník

Jak vyzrát na komiks

Co je komiks, kdo ho tvoří, jaké jsou nejznámnější komiksové žánry? Nahlížení do způsobů tvorby, orientace v současném komiksu. Piktogramy, fázování děje, citoslovce, vyjádření emocí, komiks s bublinami i bez bublin. Nejznámější současné komiksy a jejich hrdinové.

Uprchlictví v grafickém románu: Nový svět

Grafický román Tana Šauna se věnuje tématu uprchlictví a války. Výtvarná složka versus literární. Metoda dedukce, volného psaní. Vyvozování, čtení z obrázků, hledání souvislostí se skutečným světem.

Poznáváme literární žánry

Orientace v základních literárních žánrech. Jak podle stylu poznat detektivku, historický román či dystopii? Aktivní práce s konkrétními tituly. Součástí lekce je minidílna tvůrčího psaní. Pracovní listy.

Smutná krása vzpomínkových próz Oty Pavla

Život jednoho z nejoblíbenějších spisovatelů 20. století byl poznamenán maniodepresivní psychózou. Křehkost jeho vzpomínkových próz tak plně odráží křehkost jeho jemné psychiky. Zachycení Pavlova složitého osudu, životních zvratů, setkání i ztrát spojených s ukázkami z díla a jeho korespondence.

Poutník mnoha nocí: Karel Hynek Mácha

Život nejvýznamnějšího básníka českého romantismu byl plný silných okamžiků. Literární pořad ukazuje na vybraných ukázkách (Pouť krkonošská, Márinka, Máj) do jaké míry se prvky romantismu zrcadlily v jeho osobnosti i tvorbě. V druhé části besedy rozbor básnické skladby Máj.

9. ročník

Tvůrčí psaní: Příběhy beze slov

Jak převést krátký příběh beze slov do jeho slovní podoby? Lze výtvarnou poetiku autora chápat různě? Metoda tvůrčího psaní, rozvoj slovní zásoby, práce ve dvojicích. Výstupem jsou komiksy vytvořené ve dvojicích.

Jak se dělá báseň

Tvůrčí dílna pracuje s technikami volného psaní, clusterova diagramu, seznamuje děti s poezií českých autorů (Skácel, Hrabě, Vokolek), japonskou poezií haiku i starou čínskou poezií. Dětí pracují s asociacemi a na závěr se pokusí napsat vlastní báseň. Pracovní listy.

První světová válka v literatuře: Skřivánci ve válce

Seznámení s tématem 1. světové války na základě příběhu spisovatelky Hilary McKay. Jakým způsobem válka ničí životy mladých lidí? Jaké byly původní představy o válce a jaká realita? Jaké škody válka v lidech zanechala? Metody kritického myšlení. předvídání, pětilístek. Práce s jazykovými prostředky. Pracovní listy.

Uprchlická krize v literatuře: Kluk odnikud

Jakým způsobem válka ohrozila život Ahmeda a jeho rodiny v Sýrii? Jak konkrétně pomoci uprchlíkovi, co je a není bezpečné. Seznámení s odlišnou kulturou a zvyklostmi. Pracovní listy.

J. R. R Tolkien: Magický svět Pána prstenů 

Stvoření magického světa, na němž vyrostla literatura fantasy, má základ v lásce profesora Tolkiena ke starým jazykům a dávno zapomenutým příběhům; neobyčejný, bohatě sklenutý příběh o Temném pánovi, černých jezdcích a Prstenu zla. Pracovní listy.

Karel Čapek: Průřez životem a dílem

Mladší bratr Josefa Čapka stižený Bechtěrevovou chorobou, autor neobyčejně rozsáhlého a významného díla, několikrát navržený na Nobelovu cenu prožil život zasvěcený práci a hledání smyslu lidské existence v drobných věcech obyčejného života. Beseda formou literární lekce.
Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé zavřeno
Dětské oddělení zavřeno
Videa na Youtube