Ceník služeb

Čtenářské – manipulační poplatky

PoložkaCena
roční registrační poplatek – základní sazba180 Kč
roční registrační poplatek – důchodci, držitelé průkazu ZTP, studenti, rodiče na rodičovské dovolené150 Kč
roční registrační poplatek – děti do 15 let80 Kč
jednorázová výpůjčka (1 dokument) 50 Kč
poplatek za oznámení rezervace poštou20 Kč
meziknihovní výpůjční služba vyžádaná čtenářem MěK60 Kč
roční registrační poplatek - kolektivní čtenáři na dětském oddělení (mateřské školy, školní družiny) 50 Kč
meziknihovní výpůjční služba vyžádaná jinou knihovnou (1 zásilka do 3 ks)50 Kč
mezinárodní meziknihovní výpůjční službadle ceníku NK ČR
zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z knihovny v ČRnáklady požádané knihovny
kolektivní čtenáři na dětském oddělení (mateřské školy, školní družiny)50 Kč

Sankční poplatky

PoložkaCena
vystavení duplikátu čtenářského průkazu20 Kč
částečné poškození knihy a časopisudo výše 50% původní ceny
poškození obalu nebo čárového kódu10 Kč
poškození výpočetní techniky nebo programového vybavení při nevhodné manipulaciúhrada v plné výši
ztráta nebo zničení časopisucena časopisu + 10 Kč
ztráta nebo zničení knihynová kniha nebo cena knihy platná na trhu v době její ztráty + 100 Kč
Zpozdné za 1 knihovní jednotku a jeden provozní den1 Kč
Zpozdné za společenské hry, didaktické pomůcka a tematické kufříky za 1 knihovní jednotku a 1 provozní den2 Kč
Dopis 4 týdny po uplynutí výpůjční lhůty+ 30 Kč
Doporučený dopis 6 týdnů po uplynutí výpůjční lhůty+ 60 Kč
Zpozdné za knihovnu věcí za 1 knihovní jednotku a 1 provozní den5 Kč

Reprografické služby

PoložkaCena
kopírování 1 arch A4 jednostranný2 Kč
kopírování 1 arch A4 oboustranný3 Kč
kopírování 1 arch A3 jednostranný4 Kč
kopírování 1 arch A3 oboustranný6 Kč
tisk - za každou i započatou stranu A4 - černobíle2 Kč
tisk – za každou i započatou stranu A4 – barevně15 Kč

Ostatní služby

PoložkaCena
za zhotovení rešerše se vybírá jednorázový manipulační poplatek30 Kč
přístup k internetuzdarma
prodej vyřazených knih3 Kč/ks
Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé 9 – 18
Dětské oddělení 9 – 18
Videa na Youtube