Ceník služeb

Čtenářské – manipulační poplatky

PoložkaCena
roční registrační poplatek – základní sazba180 Kč
roční registrační poplatek – důchodci, držitelé průkazu ZTP, studenti, rodiče na rodičovské dovolené150 Kč
roční registrační poplatek – děti do 15 let80 Kč
jednorázová výpůjčka (1 dokument) 50 Kč
poplatek za oznámení rezervace poštou20 Kč
meziknihovní výpůjční služba vyžádaná čtenářem MěK60 Kč
meziknihovní výpůjční služba vyžádaná jinou knihovnou (1 zásilka do 3 ks)50 Kč
mezinárodní meziknihovní výpůjční službadle ceníku NK ČR
zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z knihovny v ČRnáklady požádané knihovny
roční registrační poplatek - kolektivní čtenáři na dětském oddělení (mateřské školy, školní družiny)50 Kč
roční registrační poplatek - žáci 1. stupně ZŠ z tříd s navázanou spoluprací50 Kč
roční registrační poplatek - obecní knihovna Dvořisko, Hemže (všichni čtenáři)50 Kč

Sankční poplatky

PoložkaCena
vystavení duplikátu čtenářského průkazu20 Kč
částečné poškození knihy a časopisudo výše 50% původní ceny
poškození obalu nebo čárového kódu10 Kč
ztráta nebo zničení časopisucena časopisu + 10 Kč
ztráta nebo zničení knihynová kniha nebo cena knihy platná na trhu v době její ztráty + 100 Kč
Zpozdné za 1 knihovní jednotku a jeden provozní den1 Kč
Zpozdné za společenské hry, didaktické pomůcka a tematické kufříky za 1 knihovní jednotku a 1 provozní den2 Kč
Dopis 4 týdny po uplynutí výpůjční lhůty+ 30 Kč
Doporučený dopis 6 týdnů po uplynutí výpůjční lhůty+ 60 Kč
Zpozdné za knihovnu věcí za 1 knihovní jednotku a 1 provozní den5 Kč

Reprografické služby

PoložkaCena
kopírování 1 arch A4 jednostranný2 Kč
kopírování 1 arch A4 oboustranný3 Kč
kopírování 1 arch A3 jednostranný4 Kč
kopírování 1 arch A3 oboustranný6 Kč
tisk - za každou i započatou stranu A4 - černobíle2 Kč
tisk – za každou i započatou stranu A4 – barevně15 Kč

Ostatní služby

PoložkaCena
za zhotovení rešerše se vybírá jednorázový manipulační poplatek30 Kč
přístup k internetuzdarma
prodej vyřazených knih3 Kč/ks
Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé zavřeno
Dětské oddělení zavřeno
Videa na Youtube