Ceník služeb

Čtenářské – manipulační poplatky

PoložkaCena
roční registrační poplatek – základní sazba150 Kč
roční registrační poplatek – důchodci, držitelé průkazu ZTP, studenti, rodiče na rodičovské dovolené120 Kč
roční registrační poplatek – děti do 15 let50 Kč
jednorázová výpůjčka (1 dokument) 50 Kč
poplatek za oznámení rezervace poštou20 Kč
meziknihovní výpůjční služba vyžádaná čtenářem MěK50 Kč
kolektivní čtenáři na dětském oddělení (mateřské školy, školní družiny) 50 Kč
meziknihovní výpůjční služba vyžádaná jinou knihovnou (1 zásilka do 3 ks)50 Kč
mezinárodní meziknihovní výpůjční službadle ceníku NK ČR
zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z knihovny v ČRnáklady požádané knihovny

Sankční poplatky

PoložkaCena
vystavení duplikátu čtenářského průkazu20 Kč
částečné poškození knihy a časopisudo výše 50% původní ceny
poškození obalu nebo čárového kódu10 Kč
poškození výpočetní techniky nebo programového vybavení při nevhodné manipulaciúhrada v plné výši
doporučený dopis (předsoudní upomínka)120 Kč
ztráta nebo zničení časopisucena časopisu + 10 Kč
ztráta nebo zničení knihynová kniha nebo cena knihy platná na trhu v době její ztráty + 100 Kč
Zpozdné za 1 knihovní jednotku a jeden provozní den1 Kč
Zpozdné za společenské hry, didaktické pomůcka a tematické kufříky za 1 knihovní jednotku a 1 provozní den2 Kč
Dopis 4 týdny po uplynutí výpůjční lhůty+ 30 Kč
Doporučený dopis 6 týdnů po uplynutí výpůjční lhůty+ 60 Kč

Reprografické služby

PoložkaCena
kopírování 1 arch A4 jednostranný2 Kč
kopírování 1 arch A4 oboustranný3 Kč
kopírování 1 arch A3 jednostranný4 Kč
kopírování 1 arch A3 oboustranný6 Kč
tisk - za každou i započatou stranu A4 - černobíle2 Kč
tisk – za každou i započatou stranu A4 – barevně15 Kč

Ostatní služby

PoložkaCena
za zhotovení rešerše se vybírá jednorázový manipulační poplatek30 Kč
přístup k internetuzdarma
prodej vyřazených knih3 Kč/ks
Dnešní provozní doba:
Dnešní provozní doba:
Oddělení Provozní doba
Oddělení pro dospělé zavřeno
Dětské oddělení zavřeno
Videa na Youtube